Eğitim Ölümle Biter, Doğumla Başlar | Ali Gülkanat